Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 13 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.3 от Закон за местните данъци и такси, чл.6, ал.7  от Приложение №2 към ЗМДТ и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема нови зони за територията на гр. Русе, от които се определя коефициента за местоположение /Км/, елемент от формулата за определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти, както следва:

1. Зона I, заключваща се между следните улици и булеварди:

Бул. „България“, бул. „Липник“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Потсдам“,ул. „Тулча“, ул. „Цветница“, бул. „Тутракан“, Младежки парк, ул. „Братя Обретенови“, ул. „Придунавски булевард“, ул. „Пристанищна“,ул. „Струма“,ул. „Стефан Стамболов“,вкл. „Охлюва“.

2. Зона II: ЖК „Дружба 1“, ЖК „Дружба 3“, ЖК „Веждата“, ЖК „Чародейка – Север“, ЖК „Чародейка – Юг“.

3. Зона III: ЖК „Дружба 2“ /селеметя/, ЖК „Нова махала“, ЖК „Тракция“,

4. Зона IV: ИПЗ /източна промишлена зона/и ЗПЗ /западна промишлена зона/.

5. Зона V: имотите в местностите „Кръста“ /“Христо Македонски“, „Под левента“, „Гълъбец“, „Караач“, „Папаз дере“, „Камусчията“, „Сръбчето“, „Слатина“, включени в строителните граници по ОУП, кв. „Средна кула“, кв. „Долапите“, кв. ДЗС и кв. „Образцов чифлик“.

Решението влиза в сила от 1 януари 2024 г. и отменя Решение №503, прието с протокол №29/27.02.1998г. на ОбС-Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)