Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 13
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

На основание чл.22, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.42 от ПОДОС, общинският съвет реши:

1. Избира Николай Станчев за член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси и Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика.