Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 130

РЕШЕНИЕ № 130
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.46 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Иван Стоянов като член на Постоянната комисия по ЗОРС.
2. Избира за член на Постоянната комисия по Комунални дейности Иван Стоянов.
3. Избира за член на Постоянните комисии по ТСУ и ЗОРС Даниела Миткова.
4. Избира за член на Постоянните комисии по Образование и наука и по ТСУ Георги Пейчев.