Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1300 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ, Общинският съвет реши:

Прекратява пълномощията на представител в Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе” АД, дадени на д-р Иван Стоянов с Решение № 40/15.12.2011г и на негово място избира д-р Пламен Станев за член на Общото събрание на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)