Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1302

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1302
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 1234 на ОбС – Русе, прието с Протокол № 57/02.03.2007 г., общинският съвет реши:

Извършва поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1234 на ОбС – Русе, прието с Протокол № 57/02.03.2007 г., като вместо „УПИ ХІV-108” следва да се чете „УПИ ХVІ-110 – за техн. инф-ра /подстанция/.
Поправката се налага от констатирана очевидна фактическа грешка в текстовата част на решението.
Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 1234 на ОбС – Русе, прието с Протокол № 57/02.03.2007 г.