Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1305 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.1, т.4 и т.15, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени публична общинска собственост, както следва:
1. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за производство и продажба на закуски, кафе и безалкохолни напитки, намиращ се в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. “Шипка” и ул. „Бояна“, с площ от 10,50 кв.м. – т. 119 от общата схема за поставяне на времени съоръжения и начална тръжна наемна цена от 106,00 лв.
2. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за кафе-бар, намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Здравец-изток”, кв. 675, до блок „Енергетик – II“, с площ от 89,00 кв.м. – т. 113 от общата схема за поставяне на времени съоръжения и начална тръжна наемна цена от 382,00 лв.
3. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Родина”, ул. “Чипровци”, с площ от 5,00 кв.м. – т. 42 от общата схема за поставяне на времени съоръжения и начална месечна наемна цена от 47,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)