Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1309

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1309
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 от раздел ІІ на Наредба №2,  Общинският съвет реши:   

    1. Приема допълнение в Наредба №2 за  базисните / начални / цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и т.20.добива следния вид:

20. Площадки за спортна дейност:

 

 

 

 

 

– покрити

0,29 нова 0,05

0,29 нова 0,05

0,29 нова 0,05

0,29 нова 0,05

0,29 нова 0,05

– открити

0,14 нова 0,03

0,14 нова 0,03

0,14 нова 0,03

0,14 нова 0,03

0,14 нова 0,03

20.А. Стадиони – (лв./дка­­)

1,00 нова1,17

1,00 нова1,17

20 Б.(нова)

– фитнес зали

Нова 0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

– басейни

Нова 0,50

0,50

0,50

0,50

0,50