Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 131 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 131
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе за второто тримесечие и месец юли на 2012 г., както следва:
– 19.04.2012 г.
– 16.05.2012 г.
– 21.06.2012 г.
– 12.07.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)