Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 131 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява допълнение в действащата обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ЗУТ на територията на гр. Русе с допълване на същата с терен за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, “Парк на младежта“, ПИ 63427.1.25, детска площадка до заведение за хранене и развлечение „Баба Яга“, една позиция.
  2. Одобрява допълнение в действащата обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ЗУТ на територията на гр. Русе с допълване на същата с преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, “Парк на младежта“, ПИ 63427.1.30, една позиция.
  3. Одобрява допълнение в действащата обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ЗУТ на територията на гр. Русе с допълване на същата с преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по бул. „Липник“, ПИ 63427.7.65, една позиция.
  4. Одобрява допълнение в действащата обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ЗУТ на територията на гр. Русе с допълване на същата с преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки, всеки с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по бул. „Липник“, ПИ 63427.7.424, две позиции.
  5. Одобрява допълнение в действащата обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ЗУТ на територията на гр. Русе с допълване на същата с преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по ул. „Петрохан“, ПИ 63427.7.150, една позиция.
  6. Одобрява допълнение в действащата обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ЗУТ на територията на гр. Русе с допълване на същата с преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки, всеки с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, по ул. „Борисова“, ПИ 63427.2.2601, две позиции.
  7. Одобрява допълнение в действащата обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ЗУТ на територията на гр. Русе с допълване на същата с преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, пл. „Васил Левски“, ПИ 63427.2.377, една позиция.
  8. Одобрява допълнение в действащата обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ЗУТ на територията на гр. Русе с допълване на същата с преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, детска площадка в „Парк на възрожденците“, ПИ 63427.2.5778, една позиция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   (Иво Пазарждиев)