Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1310

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1310
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 
    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.51, ал.3 от ЗФВС и чл.12, ал.1 и 2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект „Плувен комплекс” в Парка на младежта с обща квадратура 12200 кв.м., от която:
басейни – 2286 кв.м.;
открити спортни площи – 9045 кв.м.;
закрити спортни площи – 719 кв.м.;
заведение за бързо хранене без алкохол – 100 кв.м;
покрит склад – 50 кв.м.
Срокът на договора да е до приемане на устройствен план на Парка на младежта, но не по-рано от приключване на сезон 2007 г. и не по-късно от 3 г.
Началната конкурсна цена да се определи съгласно Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
Към кандидатите да се поставят следните условия:
1.1.    Ползване на обекта по предназначение с работно време до 21,30 ч.
1.2.    Извършване на подготовка и ремонт на басейните;
1.3.    Забрана за организиране на шумни мероприятия и дискотеки;
1.4.    Да се осигури възможност на спортните клубове да извършват тренировъчна дейност.
Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурса, да издаде заповед и сключи договор със спечелилия конкурса.