Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1312

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1312
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 
    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.15, ал.2 от Наредба № 1 и раздел І, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

Отлага приемане на решение относно отдаване под наем, след провеждане на конкурс за офис на юридическо лице с нестопанска цел, развиващо дейност в  подкрепа на науката и висшето образование.