Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1313 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Стратегията за развитие на социалните услуги и Годишния план за действие към стратегията в Община Русе, Общинският съвет реши:

1 Общински съвет Русе дава съгласието си за закриване на ДДЛРГ „Св. Димитър Басарбовски“, считано от 01.06.2015г.
2 Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общински съвет – Русе до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социална подпомагане – София, за закриване на ДДЛРГ “ Св. Димитър Басарбовски“, считано от 01.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)