Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1313

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1313
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, чл.123 ТЗ и чл.17а от  Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Приема информацията за търговските дружества, в които Общината не е единствен собственик.
Оценява като ефективно участието на Общината в дружествата: „Истър – инженеринг” ООД, „ВиК” ООД и „МБАЛ” АД.
Комисията по приватизация и следпреватизационен контрол /КПСК/ в срок до 30.09.2007 г. да предложи на Общинския съвет становище за целесъобразността от по-нататъшното участие на Община Русе в „Агропродукт” АД, „Общинска банка” АД и „РСБ” АД, „Сплендид” АД, „Нова Деница” АД и ПФК „Дунав” АД.