Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1315 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.7 и т.8 от Раздел IV на Учредителния акт на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ , както и с чл.4, ал.1 и ал.3, чл.9, ал.1 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на фондация „Русе-град на свободния дух“, общинският съвет реши:

1. Приема основни насоки за дейността и работна програма на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 г./Приложение№1/
2. Приема бюджет на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 г. /Приложение 2/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)