Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1315

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1315
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 99, ал.1 от ЗДвП,  във връзка раздел V чл.24/1/ от Наредба №2/29.06.2004год. за ППКТСУТ /Планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии/, Общинският съвет реши:

1. Определя ул.”Симеон Велики” от ОТ 395 до ОТ 313 за охраняем паркинг  за кратковременно паркиране за автомобили с пропуск, издаден от Община Русе.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да организира обозначаването на  паркоместата с хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, поставяне на  бариера и осигуряване на персонал за поддържане на въведения пропускателен режим.