Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1316 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.7, ал.3 във връзка с чл.7, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на община Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Обща схема на преместваемите обекти по чл.56 и РИЕ по чл.57 от ЗУТ за територията на зона „Д“ /улица „Борисова“ с гаровия площад/ – гр. Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)