Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1318

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1318
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 

                На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА  и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

              1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.31 от ПМС  20/02.02.2007 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 1207 от 09.02.2007 г., както следва:
               Общинска администрация
              – отдел „Опазване на околната среда
                 ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – ПИКОЛОВА – младши инспектор –  билети, считано от 01.05.2007 година.
               Функция “Образование”
               Ученическа спортна школа
               ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ДОСЕВА –  Директор – билети, считано от 01.05.2007 г.
                Средношколско общежитие
                МИЛКА ИВАНОВА МИЛДЕ – касиер – билети, считано от 01.05.2007 г.