Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1319

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1319
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 
             На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА  и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

              І. НАМАЛЯВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2007г.  със сумата  32 245 лв.
              ПРИХОДИ
              Неданъчни приходи
              § 36 19 – Други неданъчни приходи                                                       + 1 565 лв.
              § 37 02 Внесен данък върху приходи от стопанска дейност                       – 31 лв.
              Трансфери между бюджетни сметки
               § 61 02 Предоставени трансфери                                                          –  33 779  лв.
               ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
              ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г.                                                 –  32 245  лв.
              2.РАЗХОДИ
              ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ
           ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
              Дейност  311 Ц Д Г  
               § 10 15 “Материали”                                                                            +   18 891 лв.
               – ЦДГ „Радост”                                            +   4 801 лв.
               – ЦДГ „Иглика”                                           +   2 036 лв.
               – ЦДГ „Звездица”                                         +   1 370 лв.
               – ЦДГ „Минзухарче” Басарбово                +      890 лв.
               – ЦДГ „Приказен свят” Николово             +      475 лв.
               – ЦДГ „Роза” Ново село                              +   1 300 лв.
               – ЦДГ „Звънче” Червена вода                     +      200 лв.
               – ЦДГ „Иглика” Семерджиево                    +      924 лв.
               – ЦДГ „Щастливо детство” Сандрово        +     450 лв.
               – ЦДГ „ Слънце”                                           +      462 лв.
               – ЦДГ „Ралица”                                             +      600 лв.
               – ЦДГ „Русалка”                                           +      385 лв.
               – ЦДГ „Незабравка”                                     +   1 198 лв.  
               – ЦДГ „Щастливо детство”
                           Птицекомбинат                                 +   1 800 лв.
               – ЦДГ „Здравец”                                            +   2 000 лв.

                § 10 30 – Текущ ремонт                                                                        – 197 024 лв.
               – Община собствен бюджет                       – 350 000 лв.
               – ЦДГ „Детелина                                         +  10 300 лв.
               – ЦДГ „Чучулига”                                       +  12 800 лв.
               – ЦДГ „ Слънце”                                          +    9 200 лв.
               – ЦДГ „Ралица”                                            +    3 071 лв.
               – ЦДГ „Здравец”                                          +  10 000 лв.
               – ЦДГ „Радост”                                            +    5 000 лв.
               – ЦДГ „Иглика”                                           +    4 000 лв.
               – ЦДГ „Русалка”                                         +     7 500 лв.
               – ЦДГ „Пинокио”                                        +   11 000 лв.
               – ЦДГ „Незабравка”                                   +   12 000 лв.
               – ЦДГ” Снежанка”                                      +     8 000 лв.
               – ЦДГ „Червената шапчица”                     +     9 000 лв.
               – ЦДГ „Пролет”                                           +    4 500 лв.
               – ЦДГ „Звездица”                                         +   8 000 лв.
               – ЦДГ „Щастливо детство”
                           Птицекомбинат                                +    1 700 лв.
               – ЦДГ „Минзухарче” Басарбово                +    3 300 лв.
               – ЦДГ „Синчец” Средна кула                     +    8 500 лв.
               – ЦДГ „Райна княгиня” Мартен                 +    5 300 лв.
               – ЦДГ „Приказен свят” Николово              +   2 705 лв.
               – ЦДГ „Роза” Ново село                               +   5 000 лв.
               – ЦДГ „Звънче” Червена вода                     +    6 100 лв.
               – ЦДГ „Иглика” Семерджиево                    +    2 000 лв.
               – ЦДГ „Щастливо детство” Сандрово        +    4 000 лв.
               Всичко за дейност                                                                             – 178 133 лв.
               Дейност 312  Специални детски градини
               § 10 15 “Материали”                                                                              + 1 099 лв.
                – СДГ „ Зора „ – дофинансиране                +   1 099 лв.
               § 10 30 – Текущ ремонт                                                                         + 3 942 лв.
                – СДГ „ Зора „ – дофинансиране                +    3 942 лв.
                Всичко за дейност                                                                               + 5 041 лв.
              Дейност  322  Общообразовтелни училища –  дофинансиране със собствени  приходи
              § 10 15 “Материали” – ОУ „Л.Каравелов”                                            + 1 534 лв.
              § 10 16  “Вода, горива, ел. енергия”  – ОУ „Отец Паисий” с.Тетово   – 1 000 лв.
              § 10 30 – Текущ ремонт  АГ „Гео  Милев”                                            –    700 лв. 
              Всичко за дейност                                                                                  –    166 лв.
           
              ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „
               Дейност 739  Регионален исторически музей 
               § 10 98 Други некласифицирани разходи                                             – 4 030 лв.               
               Дейност 759 Други дейности по културата
               § 10 98 Други некласифицирани разходи                                              – 8 909 лв.

              Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет :                             – 186 197 лв.

             КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
             ФУНКЦИЯ 01 „Общи държавни служби”
              Дейност 122 Общинска администрация                                                           
              § 52 02 Придобиване на сгради                                                                  
              Обект: Закупуване частта от хотел „Сплендит”                         –  225 000 лв.
              Обект: Закупуване втори етаж от сграда ул.”Витоша” 18         + 146 700 лв.
              Обект: Закупуване приземен етаж от сграда ул.”Витоша” 18   +   78 300 лв.
           ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
              Дейност  311 Ц Д Г  
              § 52 03 „ Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” + 165 448 лв.
              Обекти :
             – ЦДГ „Детелина –  Ел. печка с 6 плочи  1 бр.       7 075 лв.
                                              Пекарна с 3  фурни   1 бр.       5 045 лв.
                                              Картофобелачка        1 бр.       2 000 лв.

             – ЦДГ „Чучулига”   Картофобелачка       1 бр        2 000 лв.     
                                               Конвекторна ел.фурна  1 бр.  7 100 лв.
                                               Термобокс 2 бр.                       1 400 лв.

             – ЦДГ „ Слънце”      Конвекторна ел.фурна  1 бр. 5 045 лв.
                                               Тестомесачка 1 бр.                  3 150 лв.
                                               Картофобелачка 1 бр.              2 000 лв.
                                               Хладилен шкаф 1 бр.               2 200 лв.
                                               Термобокс 1 бр.                          700 лв.

             – ЦДГ „Ралица”        Картофобелачка       1 бр        1 500 лв.
                                                Тестомесачка 1 бр.                  2 335 лв.
                                               Фризер хоризонтален 1 бр.        800 лв.
                                              
             – ЦДГ „Здравец”      Тестомесачка 1 бр.                  2 830 лв.
                                                Конвекторна комб.печка        4 600 лв.
                                                Картофобелачка 1 бр.             1 500 лв.
                                                                                               
             – ЦДГ „Радост”         Конвекторна ел.фурна  1 бр. 7 100 лв.
                                                Аспирационен чадър  1 бр.    3 594 лв.
                                                Термобокс 2 бр.                      1 400 лв.

             – ЦДГ „Русалка”       Ел.пекарна с 3 фурни  1 бр.   5 045 лв.
                                                Ел.печка с 6 плочи  1 бр.        7 075 лв.
                                                Термобокс 1 бр.                         700 лв.
                                                Картофобелачка 1 бр.             2 000 лв.

             – ЦДГ „Пинокио”      Електрическа пекарна 1 бр.   3 518 лв.
                                                 Електрическа печка 1 бр.       7 075 лв.
                                                 Смукател вентилационен       1 176 лв.

             – ЦДГ „Незабравка”  Картофобелачка  1 бр.           1 500 лв.
                                                 Термобокс 1 бр.                         700 лв.

                                             
             – ЦДГ” Снежанка”                    Ел.печка с 6 плочи  1 бр.       7 075 лв.
                                                                 Миксер 1 бр.                           3 400 лв.
                                                                 Зеленчукорезачка                   1 900 лв.
                                                                 Термобокс 1 бр.                         700 лв.

             – ЦДГ „Червената шапчица”    Хладилен шкаф 1 бр.              2 200 лв.
                                                                 Печка конвекторна 1 бр.        4 600 лв.
                                                                 Тестомесачка 1 бр.                  3 150 лв.

           – ЦДГ „Пролет”                           Хром-никелови мивки 6 бр.  8 800 лв.
                                                                  Котлон 6 нагреватела и
                                                                  Ел. фурна  комплект 1 бр.     4 600 лв.

            – ЦДГ „Звездица”                        Електрическа пекарна 1 бр.  5 045 лв.
                                                                  Хокер 1 бр.                                935 лв.
                                                                  Зеленчукорезачка 1 бр.         1 900 лв.
                                                                  Термобокс 1 бр.                        700 лв.

           – ЦДГ „Синчец” Средна кула    Стерилизатор 4 бр.                 5 808 лв. 
    
           – ЦДГ „Райна княгиня” Мартен  Хладилен шкаф 1 бр             2 200 лв.
                                                                  Печка комб.с фурна и
                                                                  6 газови котлона                    4 732 лв.
                                                                  Стерилизатори 4 бр.             5 808 лв.

          – ЦДГ „Приказен свят” Николово Термобокс 1 бр.                     700 лв.
                                                                   Стерилизатор 3 бр.               4 356 лв.

          – ЦДГ „Роза” Ново село                Работни маси 2 бр.                2 000 лв.

          – ЦДГ „Иглика” Семерджиево     Смукател вентилационен      1 176 лв.
                                                                  Комбиниран бойлер 1 бр.      1 500 лв.
       
             §  5206 – Изграждане на инфраструктурни обекти                                  + 1 600 лв.
             Обект : Аспираторна инсталация  – ЦДГ „Незабравка”  1 600 лв.

              Дейност 312  Специални детски градини
            § 52 03 „ Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”   + 6 044 лв.
             Обекти :
           – СДГ „ Зора „ -дофинансиране  Ел.пекарна с 2 фурни 1 бр.  3 518 лв.
                                                                  Смукател вентилационен     1 176 лв.
                                                                  Миксер планетарен  1 бр.    1 350 лв.
                           
             Дейност  322  Общообразовтелни училища –  дофинансиране със собствени  приходи
             § 52 03 „ Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” + 1 000 лв.
 Обект: „Моторна косачка ОУ „Отец Паисий” с.Тетово   + 1 000 лв.
             § 53 01“Придобиване на програмни продукти”                                       +   700 лв.
 Обект:”Програмен продукт за библиотека АГ „Г.Миле   +  700 лв.
             ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
              Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
              §  5206 – Изграждане на инфраструктурни обекти                                – 24 870 лв.                         
              Обект: „Дялово участие в „Красива България”
                             – Старчески дом „Милосърдие”                            – 24 870 лв.

              ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „
              Дейност 740  Регионален исторически музей – дофинансиране
               § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер.                                      + 1 694 лв.
              Обект: „Закупуване лаптоп 1 бр. РИМ”                   + 1 694 лв.
  § 52 03 „ Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”  +  781 лв.
  Обект: „Теодолит 1 бр. РИМ”                                    – 2 000 лв.
  Обект: „Озвучителна система 1 бр. РИМ”               + 2 781 лв.
   § 52 04  Придобиване на транспортни средства                                + 1 555 лв.
  Обект: „Мотопед 1 бр. РИМ”                                    + 1 555 лв.
 
              Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет                          + 153 952 лв.  
             
              ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ  
              ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г.                                                   – 32 245 лв.