Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 132 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 132
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава публичното вземане, което държавата има спрямо Симеон Николов Стерев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)