Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 132 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал. 1, ал. 2 и 5 от ЗУТ, чл. 14, ал. 1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява допълнение в действащата Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе с допълване на същата с терен – частна общинска собственост, в гр. Русе,  ж. к. „Чародейка-Г-Юг“, западно от блок 210, част от ПИ 63427.6.125, за поставяне на преместваем обект – метален контейнер за склад, с площ  12,50 кв. м, с размери 2,50/ 5,00 м.
  2. Одобрява допълнение в действащата Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе с допълване на същата с терен – публична общинска собственост, в гр. Русе, ж. к. „Чародейка-Г-Юг“, ул. „Тодор Икономов“, срещу бивш супермаркет, част от ПИ 63427.6.255, за поставяне на преместваем обект – кафе автомат, с площ 1,00 кв. м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)