Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1320 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 1, т.2 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на Русе“ Илко Иванов Петров за изключителните му заслуги в сферата на музиката и неговия принос за издигане престижа на нашия град като важна и неотменна част от развитието на националната музикална култура на град Русе и Р България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)