Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1322 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 и чл.9 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинския съвет – Русе реши:

  1. Предлага на Президента на Република България да опрости държавното вземане по молба за опрощаване с вх. № 94-05-3/16.01.2023г., което държавата има спрямо Е.В.Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)