Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1323 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да подпише договор за участие в проект с акроним NBSINFRA, номер 101121210, по покана HORIZON-CL3-2022-INFRA-01.
  2. Дава съгласие, при необходимост, Община Русе да осигури левовата равностойност на сумата до 4400 евро за съфинансиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)