Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1323

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12, чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема Стратегия за развитие на средното образование в община Русе (2011-2015 год.), съгласно Приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

Изтеглете цялото решение от тук!