Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1325 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21а, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Избира за обществен посредник на територията на Община Русе Валентин Димитров Димитров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)