Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1325

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1325
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

 
    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

Приема информацията и извършените от общинската администрация действия по изпълнението на меморандума по интегрирания проект за подобрение на водния цикъл на гр.Русе.
Задължава Кмета на Община Русе да предприеме необходимите действия за ускоряване проектирането на обект „Ново рибарско селище” – срок до края на октомври 2007 г.