Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1326

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1326
Прието с Протокол №   61/01.06.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА,  общинският съвет реши:

1. Освобождава Галин Тодоров Григоров ЕГН 6903175520 като контрольор на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД и Борил Панайотов Бончев ЕГН 7301038283     като контрольор на „Инвеститорски контрол” ЕООД
2. Избира за контрольор на „ДКЦ-1-Русе” ЕООД Борил Панайотов Бончев ЕГН 7301038283.