Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1327 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки и чл. 39, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

Създава общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите в Община Русе в състав:
Председател: Васил Пенчев
и членове: Владислав Атанасов, Антон Данаилов, Теодора Евтимова, Нели Пигулева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)