Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1328

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.16 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗАТУРБ, във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1 от ЗАТУРБ, Общинският съвет, реши:

1. Закрива кметство с. Долно Абланово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)