Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1329 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.3 от ППЗРР, Общинският съвет реши:

1. Одобрява годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2014 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)