Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 133 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 133
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинския съвет – Русе реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане за недобросъвестно получено обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО, което държавата има спрямо Ралица Пешева Цонева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)