Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 133

РЕШЕНИЕ № 133
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и чл.6 от Правилника за организацията и управлението на СЗ”КООРС”, Общинският съвет реши:
1. Изменя решение № 900, прието с протокол № 44/31.03.2006г., като изменя и допълва Правилника за организацията и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”, както следва:
Чл.8 се изменя и придобива следната редакция:
Чл.8 Структурата на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” е следната:
а) Ръководител
б) Група експерти – 7 бр.
в) Група охранители – 100 бр.
г) Група контрольори и инкасатори – 32 бр.