Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1330

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1330
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

    На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС и чл. 31 ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС Русе и във връзка с протокол № 79 от 08.06.2007 г. на Комисията по общинска собственост,ОбС – Русе, реши:

Отлага вземането на решение относно откриване на конкурсна процедура за продажба на общински недвижим имот в град Русе, кв. ДЗС.