Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1331

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36, ал. 2, т. 7 д, и чл. 36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, Общинският съвет реши:

1. В т. 1 на Решение № 1290 вместо „Дава съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Защитено жилище” за възрастни хора с увреждания като делегирана държавна дейност с капацитет 10 места в общински имот, описан в АОС № 2365 – четиристаен апартамент в кв. Чародейка, бл. 403 вх.8 ет.1 ап.2.” да се чете : „Дава съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Защитено жилище” за възрастни хора с увреждания като делегирана държавна дейност с капацитет 10 места в общински имот, описан в АОС № 2148 – четиристаен апартамент в кв. Чародейка, бл. 205 вх.Б ет.1 ап.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)