Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1333

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл. 17 ал.1, т.7 от ЗМСМА, и чл.11, ал.1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. В т. 3 на решение № 1287 вместо „Община Русе се задължава да продължи финансирането на дейностите по проекта след приключването му за период от три години.” да се чете : „Община Русе се задължава да продължи финансирането на дейностите по проекта след приключването му за период от пет години.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)