Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1334

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците във връзка с чл.79, ал.1 и чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда, Общинския съвет реши:

1. Приема Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за периода 2011-2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

Изтеглете цялото решение от тук!