Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1336

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на ЕЛЕНА КАЛОЯНОВА КОСТОВА, ЕГН – 0552235312 и на АНГЕЛ КАЛОЯНОВ КОСТОВ, ЕГН – 0152265288.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)