Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 134

РЕШЕНИЕ № 134
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общинският съвет реши:

1. Допълва Приложение 2.1 от т.2 на Решение №82, прието с Протокол №7 от 28.02.2008 г. на Общински съвет с нова точка 2 със следното съдържание:
т.2 Общински дружества:
2.1. „Изкуство – ДВ” ЕООД.
2.Открива процедура за приватизация на „Изкуство ДВ” ЕООД.