Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1340

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1340
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 и чл.57, ал.1от ЗУТ;  чл.21, ал.3 от Наредба №7;  чл.31,ал.1, т.1.2.-Б. от Наредба №12, чл.59, т.44.1, буква К от Наредба №16, Общински съвет – Русе реши:
  І.   Дава съгласие да бъде проведен конкурс за предоставяне право на поставяне  върху части от терени ПОС на РИЕ към спирконавеси с площ до 3,00 кв.м., със срокове на договорите пет години, както следва:
    1. Спирка на ул. ”Борисова”, в посока централна ж.п. гара, пред “Отворено общество”, един брой, с размери, ширина 1,50 -1,60м, дължина 3,00м.
    2. Спирка централна ж.п. гара, на пл. “Александър Стамболийски”, за двете посоки  /два броя/, с размери, ширина   1,50 -1,60м, дължина 3,00м.                        3. Спирка на ул. “Хан Крум”, пред бивш Младежки дом, един брой, с размери, ширина –  1,50 -1,60м, дължина 3,00м.                                        4. Спирка на бул. “Ген. Скобелев”, пред сладкарница “Мариела Сони”, един брой, с размери, ширина –  1,50 -1,60м, дължина 3,00м.    
    5. Спирка на бул. “Липник”, пред “Мосю Бриколаж”, в посока комплекс “Олимп”, един брой, с размери, ширина –  1,50 -1,60м, дължина 6,00м.    
    6. Спирка на бул. “Липник”, пред ”Кауфланд” в посока комплекс “Олимп”, един брой, с размери, ширина –  1,50 -1,60м,  дължина 6,00м.    
    7. Спирка на бул. “Липник”, пред  комплекс”Ялта” в посока център, един брой, с размери, ширина –  1,50 -1,60м и дължина 6,00м.    
    8. Спирка на ул. ”Борисова”, в посока централна ж.п. гара, пред бивша ІІ поликлиника, един брой, с размери, ширина   1,50 -1,60м и дължина 3,00м.                
    9.Спирка  на бул.“Тодор Икономов”, пред супер “Чародейка”в ж.к. “Чародейка”, един брой, с размери, ширина 1,50 -1,60м и дължина 9,00м
   
    Начална годишна цена за правото на поставяне върху части от терени ПОС  на РИЕ към спирконавеси с площ до 3,00кв.м. към тях е 156,00лв. Същата е определена на основание чл.59, т.44.1, буква К.от Наредба №16 на ОбС – Русе. Към нея при сключване на договора  допълнително се начислява ДДС и разход за консумиране на ел. енергия, който ще бъде определен, съгласно представения в офертата  проект.
    Фирмата, спечелила конкурса е длъжна да изгради, и да поддържа  за своя сметка спирконавесите за срока на договора.
    Посочената начална годишна цена за правото на поставяне не включва таксата за разрешение за поставяне на РИЕ към спирконавесите.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по т.І. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за предоставяне право на ползване с лицата спечелили конкурса със срокове на договорите,  посочени в т.