Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1340

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане за неправомерно изплатено обезщетение за отглеждане на дете до 2- годишна възраст по чл. 53 от КСО в размер на 896,15 лева /главница 475,65 лв. и лихва – 420,50 лв. към 19.08.2011г/ на Ренета Михайлова Йорданова от гр.Русе, ул. „Солун” № 23, вх.1, ет. 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)