Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1341

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1341
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.ал.1,2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 и чл.21, ал.1 от Наредба №7,  Общински съвет – Русе реши:   
   
І.   Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС със срокове на договорите , както следва:
    1. Терен за поставяне на павилион за пакетирани хранителни и книжарски стоки в кв.Средна кула – центъра,  с площ от 4,00 кв.м. и начална наемна цена – 30,00 лв., със срок на договора три години.                                    2. Точка № 1486 от общата схема – павилион за вестници и списания, на  ул. “Доростол”, спирка Механотехникум, с площ от 2,26 кв.м. и начална наемна цена – 44,00лв., със срок на договора три години.                            3. Точка № 406 от общата схема – павилион за търговски комплекс, бул. “Ген. Скобелев”, с площ от 110,50 кв.м. и начална наемна цена – 650,00лв., със срок на договора три години.                                        4. Точка № 309 от общата схема – навес за склад за едрогабаритни резервни части, бул. “България”, и ул. “Петрохан”, кв.680, с площ от 84,00кв.м. и начална наемна цена – 61,00лв., със срок на договора три години.                   
    5. Точка № 424 от общата схема – павилион за закуски и захарни изделия, на бул. “Ген. Скобелев”, до бл.“Българска роза”,  с площ от 23,74кв.м. и начална наемна цена – 234,00лв., със срок на договора три години.                        6. Точка № 450 от общата схема – павилион за плодове, зеленчуци и пакетирани хранителни стоки, в ж.к. “Дружба – 1”, ул. “Гео Милев”, кв.583, с площ от 41,36 кв.м. и начална наемна цена – 160,00лв., със срок на договора три години.                7. Точка № 388 от общата схема – павилион за битови услуги – ключарски, на ул. “Шипка”, до ж.п. прелеза,  с площ от 13,20 кв.м. и начална наемна цена – 75,00лв., със срок на договора три години.                                    8. Точка № 83 от общата схема – павилион за промишлени стоки и пакетирани захарни изделия, ж.к. “Здравец-изток”, пред бл.“Чавдар войвода”,  с площ от 6,50 кв.м. и начална наемна цена – 71,00 лв., със срок на договора три години.                9. Точка № 245 от общата схема – павилион за промишлени стоки, на ул. “Шипка”, до ж.п. прелеза,  с площ от 16,00 кв.м. и начална наемна цена – 137,00лв., със срок на договора три години.                               
    10. Точка № 641 от общата схема – павилион за административни услуги, пред централна ж.п.гара, с площ от 30,00 кв.м. и начална наемна цена – 152,00лв., със срок на договора три години.
    11. Точка № 32 от общата схема – павилион за търговска дейност, в ж.к. “Дружба – ІІІ”, ул. “Даме Груев”, с площ от 12,00 кв.м. и начална наемна цена – 78,00 лв., със срок на договора три години.                                12. Точка № 229 от общата схема – павилион за вестници, списания, цигари, промишлени и пакетирани хранителни стоки на ул. “Мария Луиза” и ул. “6-ти септември”, с площ от 5,25 кв.м. и начална наемна цена – 59,00лв., със срок на договора три години.                                           

13.Точка № 1528 от общата схема – павилион за вестници, списания и пакетирани стоки, на ул. “Плиска” и  ул. “Битоля”, с площ от 4,30 кв.м. и начална наемна цена – 53,00лв., със срок на договора три години.                        14.Точка № 1527 от общата схема – павилион за вестници, списания и пакетирани стоки, на ул. “Доростол” и  ул. “Янтра”, с площ от 4,30 кв.м. и начална наемна цена – 53,00лв., със срок на договора три години.                    15. Точка № 1526 от общата схема – павилион за вестници, списания и пакетирани стоки, в ж.к. “Здравец – изток”, ул.”Рига”, ул. “Нови сад”, с площ от 5,00 кв.м. и начална наемна цена – 53,00лв, със срок на договора три години.            16.Точка № 387 от общата схема – павилион за вестници, списания и пакетирани стоки, на ул. “Шипка” преди ж.п. рампата, с площ от 5,00 кв.м. и начална наемна цена – 53,00лв., със срок на договора три години.                        17.Точка № 1524 от общата схема – павилион за вестници, списания и пакетирани стоки, в ж.к. “Здравец изток”, ул. “Рига” – обръщалото на автобус №9, с площ от 2,85 кв.м. и начална наемна цена – 35,00лв. , със срок на договора три години.    18.Точка № 25 от общата схема – павилион за фризьорски салон в ж.к. “Дружба – ІІІ”, ул. “Даме Груев”, западно от бл.6, с площ от 18,50 кв.м. и начална наемна цена – 55,00лв. , със срок на договора три години.                            19.Точка № 717 от общата схема – павилион за вестници, списания и пакетирани стоки, в ж.к. “Здравец изток”, ул. “Рига” – обръщалото на автобус №9, с площ от 5,00 кв.м. и начална наемна цена – 46,00лв., със срок на договора три години.            20. Точка № 1520 от общата схема – павилион за вестници, списания и пакетирани стоки, на ул. “Плиска” и  ул. “Воден”, с площ от 5,00 кв.м. и начална наемна цена – 54,00лв., със срок на договора три години.   

    ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили конкурса.
            Срок на договорите, съгласно точка І.