Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1341

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане за суми за неправомерно получени социални помощи в размер на 1510, 55 лева /главница 1 120,09 лв. и лихва – 390,48 лв./ на Пани Димитров Георгиев от гр. Русе, ул. „Воден” № 14, вх. 5, ет. 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)