Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1342

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1342
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.57, ал.1от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2 от Наредба №1; чл.5 и чл.21, ал.3 от Наредба №7, чл.31,ал.1, т.1.2.-А. и ал.3; чл.45 от Наредба №12; раздел І, чл.2, ал.1,т.38 и раздел ІІ, чл.чл. 3, 4, 5 от Наредба №2, Общински съвет – Русе реши:
    І.   Дава съгласие да бъде проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на РИЕ с площ над 3,00 кв. м. за срок от пет години, както следва:

    1. Позиция № 11 от общата схема – вход от гр.София, в ляво, с размери 4,00м/3,00м                      
    2. Позиция № 14 от общата схема – вход от гр.София, в дясно, с размери 3,30м/1,90м 
    3.Позиция № 15 от общата схема – вход от гр.София, в разделителната ивица, с размери 4,00м/3,00м                    
    4.Позиция  № 17 от общата схема – вход от гр.София, в разделителната ивица, с размери 4,00м/3,00м 
    5.Позиция № 19 от общата схема – вход от гр.София, в разделителната ивица, с размери 4,00м/3,00м 
    6. Позиция № 24 от общата схема – вход от гр.София, в разделителната ивица, 3х3,00м/2,80м
    7. Позиция № 25 от общата схема – вход от гр.София, в разделителната ивица, с размери 4,00м/3,00м 
    8. Позиция № 27 от общата схема – вход от гр.София, в разделителната ивица, с размери 6,00м/3,00м 
    9. Позиция № 29 от общата схема – вход от гр.София, в разделителната ивица, с размери 4,00м/3,00м 
    10. Позиция № 31 от общата схема – вход от гр.София, в разделителната ивица, с размери 8,00м /3,00м 
    11. Позиция №33 от общата схема – бул. “България”, в дясно, след “Охлюва”, с размери 1,80м / 2,50м
    12.Позиция №34 от общата схема – бул.”България”, в средната разделителна ивица, с размери  4,00м / 3,00м           
    13. Позиция №35 от общата схема – бул. “България”, в дясно, преди ул.“Гоце Делчев”, с размери 1,80м / 2,50м
    14.Позиция №36 от общата схема – бул. “България”, в дясно, след ул.“Гоце Делчев”, с размери 1,00м / 3,50м
    15.Позиция №37 от общата схема – бул. “България”, в дясно, преди бул.“Христо Ботев”, с размери 1,80м/2,50м
    16.Позиция №39 от общата схема – бул. “България”, в дясно, след бул.“Христо Ботев”, с размери 8,00м/3,00м
    17.Позиция № 41 от общата схема – бул. “България”, в дясно, посока “Дунав мост”, с размери 1,80м/2,50м
    18.Позиция № 43 от общата схема – бул. “България”, разделителната ивица, посока “Дунав мост” с размери 4,00м / 3,00м
    19.Позиция № 44 от общата схема – бул. “България”, разделителната ивица, посока “Дунав мост” с размери 2х 0,85м / 3,50м
    20. Позиция № 45 от общата схема – бул. “България”, разделителната ивица, посока “Дунав мост” с размери  5,00м / 3,00м
    21. Позиция № 48 от общата схема – бул. “България”, разделителната ивица, посока “Дунав мост” с размери 4,00м / 3,00м
    22. Позиция №50 от общата схема – бул. “България”, в дясно, посока “Дунав мост”, с размери 1,40м / 4,50м
    23. Позиция №51 от общата схема – бул. “България”, в дясно, посока “Дунав мост”, с размери 1,25м/3,70м
    24. Позиция №52 от общата схема – бул. “България”, в дясно, посока “Дунав мост”, с размери 1,90м/4,00м
    25. Позиция №58 от общата схема – бул. “България”, срещу ГКПП “Дунав мост”, с размери 3х 8,00м/3,00м
    26. Позиция № 60 от общата схема – бул. “България”, срещу ГКПП “Дунав мост”, с размери 1,50м/4,00м
    27. Позиция №64 от общата схема – в дясно по пътя за гр. Силистра, след “Дунав мост”, с размери 4,00м/4,00м
    28. Позиция №72 от общата схема – в ляво по пътя за гр. Силистра, след “Дунав мост”, с размери 4,00м / 3,00м
    29. Позиция №75 от общата схема – бул. “България”, в дясно, след “Дунав мост”, посока ТЕЦ, с размери 1,25м/3,70м
    30. Позиция №76 от общата схема – бул. “България”, в дясно, след “Дунав мост”, посока ТЕЦ, с размери 1,80м/2,50м
    31. Позиция №77 от общата схема – бул. “България”, в дясно, след “Дунав мост”, посока гр. София, с размери 4,00м/3,00м
    32. Позиция №79 от общата схема – бул. “България”, в дясно, посока гр. София, с размери 1,80м/2,50м
    33. Позиция №80 от общата схема – бул. “България”, в дясно, посока гр. София, с размери 1,80м/2,50м
    34.Позиция №111 от общата схема – вход от Варна, в дясно, в тревната площ преди кв.“Чародейка“ , с размери 4,00м/3,00м
    35.Позиция №112 от общата схема – вход от Варна, в дясно, с размери 1,80м/2,50м
    36.Позиция  № 114 от общата схема – бул. “Христо Ботев”, в дясно посока център, с размери 1,80м/2,50м
    37. Позиция  № 120 от общата схема – бул. “Христо Ботев”, посока Печатни платки, с размери 2,00м/4,00м
    38.Позиция  № 122 от общата схема – бул. “Христо Ботев”, в ляво посока център, с размери 1,80м/2,50м
    39.Позиция  № 123 от общата схема – бул. “Христо Ботев”, в дясно посока център, с размери 1,80м/2,50м
    40. Позиция  № 124-А от общата схема – бул. “Христо Ботев”, в ляво посока център, с размери 1,80м/2,50м
    41. Позиция  № 131 от общата схема – бул. “Мидия Енос”, в дясно посока Централна ж.п. гара, с размери 1,80м/2,50м
    42. Позиция №134 от общата схема – бул.“Мидия Енос“, в затревения остров пред Централна ж.п.гара, с размери 4,00м/3,00м
            43.Позиция  № 149 от общата схема – бул. “Цар Освободител”, бул.”Христо Ботев”, с размери 1,80м/2,50м
    44. Позиция №151 от общата схема – в тревната площ на кръговото движение, бул. „Цар Освободител“, с/у сградата на РДВР, с размери 4,00м/3,00м              
            45. Позиция  № 154 от общата схема – кръгово движение бул. “Цар Освободител”, бул.”Ген. Скобелев”, с размери 4,00м/3,00м
    46. Позиция №155 от общата схема – в тревната площ на Кръгово кръстовище срещу бул.“Цар Освободител“ от Кооперативен пазар, с размери 4,00м/3,00м 
    47. Позиция №157 от общата схема – в тревната площ на Кръгово движение срещу бул.“Липник“, с размери 4,00м/3,00м   
           48.. Позиция №159 от общата схема  – в  разделителната ивица на бул.“Скобелев“, срещу сградата на РДВР, с размери 4,00м/3,00м                          
           49. Позиция № 160 от общата схема – бул. “Цар Освободител”, разделителната ивица, посока Централна ж.п. гара, с размери 1,80м/2,50м
    50. Позиция №161 от общата схема – бул.“Липник“, в дясно в тревната площ, преди Кръгово движение, с размери 4,00м/3,00м
    51. Позиция№161-Б от общата схема – бул.“Цар Освободител“, западна фасада на „Градски хали“, с размери 4,00м/3,00м  
    52. Позиция №161-В от общата схема – ул.“Александровска“ №93,           южна фасада на „Градски хали“, с размери 4,00м/3,00м                            
    53. Позиция № 162 от общата схема – бул.“Фердинанд“, разделителната ивица, зад паметник „Стефан Караджа“, по посока „Рига“, с размери 4,00м/3,00м                               
    54. Позиция №164 от общата схема – Бул.“Трети март“, в разделителната ивица, посока център, с размери 1,80м/2,50м
           55. Позиция №165 от общата схема – бул.“Трети март“74, в разделителната ивица, в ляво по посока център, с размери 1,30м /5,00м                  
       56. Позиция №166 от общата схема – Бул.“Трети март“, в разделителната ивица, посока център, с размери 2,00м /3,00м                   
    57. Позиция №169 от общата схема – Бул.“Трети март“, в дясно, посока център, с размери 2,10м /5.00м                  
    58. Позиция №170 от общата схема – Бул.“Трети март“, в разделителната ивица,  посока център, с размери 4,00м/3,00м                  
    59. Позиция №171 от общата схема – Бул.“Трети март“, в разделителната ивица, посока център, с размери 1,80м/2,50м
           60.Позиция №175 от общата схема – ул. “Николаевска”,  ул. Ст. Стамболов, в затревения остров, с размери 1,80м/2,50м
            61. Позиция №181 от общата схема – бул. “Ген. Скобелев”, в дясно посока център, с размери 1,80м/2,50м       
           62.  Позиция №186 от общата схема – Бул. “Цар Освободител”, в ляво посока КАТ, с размери 4,00м/3,00м
    63. Позиция №192 от общата схема – Бул. “Липник”, в дясно, преди кръговото движение на Мототехника, с размери 1,80м /7,00м     
    64. Позиция №194 от общата схема – бул. “Липник”, в ляво, преди кръговото движение на Мототехника, с размери 4,00м/3,00м     
    65. Позиция №195 от общата схема – кръгово движение на Мототехника, в затревения остров, с размери 4,00м/3,00м    
    66. Позиция №196 от общата схема – Бул. “Липник”, в дясно, преди кръговото движение на Мототехника, с размери 2,00м/3,50м   
    67. Позиция №198 от общата схема – бул. “Липник”, в дясно, посока – център, с размери 2,00 / 7,00м                
    68. Позиция №199  от общата схема – бул.“Липник“, в тревната площ пред бл.“Иван Кръстев“, с размери 4,00м/3,00м                               
    69. Позиция №200 от общата схема – ул. “Никола Петков”, в ляво, след кръстовището с бул. “Липник”, с размери 3,20 / 2,50м
    70.Позиция №202 от общата схема – ул.“Никола Петков“ – ул.“Потсдам“, Кръгово движение „Тройка“, с размери 3 х 3,00 /5,00м             
    71. Позиция №211  от общата схема – ул. “Свети Наум”, в дясно, преди бензиностанцията, с размери 1,30 / 4,00м 
    72. Позиция№213 от общата схема – ул.“Солун“№ 12 пред супермаркет „АЛ МАРТ“ в тревната площ, с размери 3 х 0,90 /9,50м                    
    73, Позиция №23 от общата схема – вход от София, в разделителната тревна ивица срещу отклонението за Рибарска колиба, с размери 4,00м/3,00м                                         
    74. Позиция № 152 от общата схема, Кръгово движение – затревен участък, с размери 4,00м/3,00м                                                                      75. Позиция №133 от общата схема, ул.“Мидия Енос“пред бл. „Машпроект“, с размери 4,00м/3,00м             
    76. Позиция №203 от общата схема, ул. „Никола Петков“, срещу Млечна кухня; с размери 4,00м/3,00м                     
    77. Позиция №136 от общата схема – Гаров площад,в затревената площ, с/у бл. „Русия“ , с размери 4,00м/3,00м                                   
   

    Началната наемна цена, съгласно чл.2, ал.1, т. 38 от Наредба №2 на ОбС е 14,04лв./кв.м. изобразителна площ без ДДС.

    ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на  търг с тайно наддаване по т.І, след влизане в сила Решение на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем с лицата спечелили търга с тайно наддаване със срок на договорите пет години.