Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1342

Прието с Протокол № 63/16.09.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава публичното вземане за вноски, дължими към бюджета /такси по ЗРТ/ на „БОНСИМА” ООД в размер в размер на 7623,29 лева главница и законна лихва до изплащане на задължението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)