Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1343

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1343
Прието с Протокол № 64/13.10.2011 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и с чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Изменя Решение № 1273, взето с Протокол № 61 от 14.07.2011 г., като одобрява изменение на Общa схемa на зонa „Б” / пл. „Свобода”/ по Общата схема на преместваемите обекти за търговия и услуги по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на гр. Русе, при което отпада текстът „като приема III вариант за ситуиране на цветарски павилиони в ЦГЧ, съгласно Протокол № 21, Решение № 2 от 23.06.2011 г. на ОЕСУТ при Община Русе” и вместо него се чете „като отпадат цветарските павилиони, ситуирани в зоната на „Ларгото”
Дава съгласие за одобряването на подробни схеми за поставяне на преместваеми обекти – цветни базари, невключени в Общата схема на преместваемите обекти за търговия и услуги по чл. 56 от ЗУТ за територията на гр. Русе, с нови места за разполагане на такива в ЦГЧ на гр. Русе, както следва: – 9 бр. в градинката в северозападния ъгъл на кв. 242 и по прилежащата пешеходна алея, както и 9 бр. в градинката на ул. „Хан Крум”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)