Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1344

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1344
Прието с Протокол № 64/13.10.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл.16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, а за имота по т.2 от една година, на части от терени публична общинска собственост, елемент на одобрени от Главния архитект на Община Русе подробни схеми за поставяне на временни съоръжения – павилиони за продажба на цветя, както следва:
1. Павилиони № 1 – № 9, намиращи се в северозападния ъгъл на кв.242, ъгъла на ул. «Петър Берон» и ул. «Света Тройца» (пред кафе «Шенген») и Община Руссе, с площ на всеки един от павилионите – 6,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 110,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2.
2. Обслужващ павилион № 10 (съществуващ) пред Операта, с площ – 6,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 110,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2.
3. Павилиони № 1 – № 9 намиращи се на ул. »Хан Крум» и ул. «Асен Златаров», срещу Младежкия център с площ на всеки един от павилионите – 6,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 110,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обектите по раздел І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от пет години, а за павилион № 10 за срок от една година, с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)