Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1346 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.40, ал.1 от Постановление № 8 от 16 януари 2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №17 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015г., както следва:

По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“
Дейност „ Общинска администрация“
Добавя се:
1. Елена Илиева Петрова – изпълнител-домакин на общински имот ул. Котовск –новоназначена – карта
2. Миглена Василева Маринова – гл. инспектор в отдел „Стопански дейности и защита на потребителите” – карта
3. Миглена Калинова Калинова – ст. инспектор в отдел „Стопански дейности и защита на потребителите” – карта
4. Галина Ангелова Кирова – ст. инспектор в отдел „Стопански дейности и защита на потребителите” – карта
5. Станислав Владимиров Георгиев – инспектор в отдел „Стопански дейности и защита на потребителите” – карта
Отпада:
1. Светла Белчева Балтаджиева – изпълнител-домакин на общински имот ул. Котовск –промяна в длъжността – карта

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Отпадат:
По чл.40, ал.1, т.1
1. Мелиха Еморла Горал – Детска ясла с. Ново село – Директор – билети
2. Пиринка Николова Димитрова – Детска ясла с. Ново село – мед. сестра – билети
3. Гюлтерие Юсеин Емин – Детска ясла с. Ново село – мед. сестра – билети
4. Татяна Йорданова Кадиева – ОДЗ „Приказен свят“ с. Николово – мед.сестра – билети
5. Татяна Иванова Кадиева – ОДЗ „Приказен свят“ с. Николово – мед.сестра – билети
6. Галина Савова Великова – ЦДГ „Роза“ и ОУ „Г.С.Раковски“с. Ново село – мед.сестра – билети
7. Бехидже Мехмедова Нуриева – ЦДГ „Пролет“, филиал „Звънче“ с. Червена вода – мед. сестра – билети
8. Емилия Събева Дикулакова – ОУ „От. Паисий“ и ОДЗ „Райна Княгиня“ гр. Мартен- мед.сестра – билети
9. Семра Ружди Махмудова – ЦДГ „Червена шапчица“, филиал с. Бъзън – мед. сестра – билети
10. Ива Иванова Симеонова – ОДЗ „Синчец“ с. Басарбово – мед. сестра – билети
11. Снежана Пенева Неделчева – ОДЗ „Р.Княгиня“ г. Мартен – мед. сестра – билети
Добавят се:
По чл.40, ал.1, т.2
1. Мелиха Еморла Горал – Детска ясла с. Ново село – Директор – билети
2. Пиринка Николова Димитрова – Детска ясла с. Ново село – мед. сестра – билети
3. Гюлтерие Юсеин Емин – Детска ясла с. Ново село – мед. сестра – билети
4. Татяна Иванова Кадиева – ОДЗ „Приказен свят“ с. Николово – мед.сестра – билети
5. Галина Савова Великова – ЦДГ „Роза“ и ОУ „Г.С.Раковски“с. Ново село – мед.сестра – билети
6. Бехидже Мехмедова Нуриева – ЦДГ „Пролет“, филиал „Звънче“ с. Червена вода – мед. сестра – билети
7. Емилия Събева Дикулакова – ОУ „От. Паисий“ и ОДЗ „Райна Княгиня“ гр. Мартен- мед.сестра – билети
8. Семра Ружди Махмудова – ЦДГ „Червена шапчица“, филиал с. Бъзън – мед. сестра – билети
9. Ива Иванова Симеонова – ОДЗ „Синчец“ с. Басарбово – мед. сестра – билети
10. Снежана Пенева Неделчева – ОДЗ „Р.Княгиня“ г. Мартен – мед. сестра – билети

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)