Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1346

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1346
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

    На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 12 ал.1 от ЗОС и чл. 10 ал. 2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

Предоставя безвъзмездно за управление следните недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва:
Занималня на І-ви етаж в ж.бл. Лом /АОС № 4544/03.01.2006 г./ със застроена площ 107,29 кв.м. и 19,889 % ид. Части на сградата и отстъпеното право на строеж на ЦДГ „Ралица”
Занималня на І-ви етаж в ж.бл. „Рубин” /АОС № 4967/11.06.2007 г./ със застроена площ 107 кв.м. и 2,36 % ид.части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж на ЦДГ „Чучулига”
Занималня на І-ви етаж в ж.бл. „Плиска” /АОС № 74/19.06.1995 г./ със застроена площ 95,67 кв.м. и 1,20 % ид.части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж на ЦДГ „Слънце”