Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1347 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 7 на Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява подновяването на договор за сътрудничество „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД, с предмет разделно събиране, съхраняване, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на отпадъци от текстил на територията на град Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)