Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1347

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1347
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл. 137, ал. 1, т.7 от ТЗ, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8.пр.1 и т. 10 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 1, т. 15 от Наредба № 9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

    Променя Решение № 1275/04.05.2007 г., както следва:

Дава съгласие „Изкуство-ДВ” ЕООД да ползва банков кредит в размер на 40 000 ЕВРО /80 000 лева/ срещу ипотека на фирмен магазин на дружеството, намиращ се на бул. „Липник” № 52, блок „Ангел Гецов”.
Упълномощава управителя на „Изкуство – ДВ” ЕООД да сключи договор за банков кредит и учреди договорна ипотека на фирмен магазин, намиращ се на бул. „Липник” № 52 – гр. Русе с банка с най-изгодни условия в размер на 40 000 ЕВРО /80 000 лева/.